Kezdet

Téma címkék:
2010.06.03. 13:28

 

Úgy tűnik, Borderline csoportterápián lesz hamarosan jelenlétem rendszeres.

Furcsa út vezetett eddig. Néha már nem is tudom átlátni minden részletében. – Összetett. Agyontömve ok – okozattal. Legalábbis eddig ekképp boldogultam és maradtam életben. Értelmemre támaszkodtam – így tudom kifejezni. Másként már rosszabbul ’ kellene ’ lennem. Fordíthattam volna önmagam káros szenvedélyek bódításai felé, vonzhatott volna, akár napraforgót a fény – korán volt erre minden ok adott. De akárhogy nem értékeltem – értékeim mégis megőriztem – s észrevétlen beépültek alaptulajdonságaimba – elveim tükrének köszönhetően.

Azonban a körülvételező események szélsőségesen viharossá váltak s folytonosan következtek egymás után – sorban vagy ’ tömegével ’. (Ezekről később írni fogok.) S azon kaptam önmagam, hogy segítségre van szükségem, mert én már kevés voltam ahhoz, hogy ráleljek a megoldások kulcsaira – szenvedést okozott, hogy nem találtam őket – kusza szálak kavarogtak – az érzelmek tették azzá őket.

Nem volt sosem baj, hogy szakemberhez forduljak – magam határoztam úgy, megteszem. Nem ment egyszerűen, mert mikor már 3 pszichológuson túl voltam – az első meg akart téríteni Isten felé…
Érdekes eseményekbe tudok belecsöppenni, melyeket, ha nem élek át, ember szájából tán el sem hinnék, s ez a megállapítás számomra szinte már tény, de hogy tény, nem jó, mert bizonygatni kezdek – és ettől válik gyanússá, hogy a valóságra épülök –e. Tisztázzuk: szavahihetőségemre érzékeny vagyok. Nincs okom másítani, s nem hiszek a ferdítésben/szépítésben sem, s legfőképp utálnám önmagam becsapni, mert a világ egyik legnagyobb értelmetlenségének tartom.
… Szóval meg akart téríteni, a második kezelés közbeni körömápolása hamar eltántorított a következő alkalomtól, a harmadik a barátnőmet kezelte – egyszer hármasban leültünk. Látva technikáját és hozzáállását, bíztam benne. Miután kitárulkoztam végre, felfedtem gyengéim és hajszolt kétségbeesésem, kiderült, Ő nem kezelhet. Átirányított egy negyedikhez. Ez egy olyan pont volt, ahol úgy tűnt: feladom.

Végül nem tettem – nem tudom azt állítani, hogy nem feladni könnyű. Kínszenvedés a küszködés. De sosem volt szokásom feladni – mert sosem tudnék beletörődni. Mégis, vannak dolgok, amelyek állóvizek az életemben – mert képtelen vagyok vagy elkezdeni, vagy végigcsinálni – ilyen például az egyetem. Végül azért fordultam a negyedik pszichológushoz, Z – hez, mert úgy éreztem, ha nem teszem, meghalok. Egyszerűen nem bírtam magam életben tartani. Mire hozzá eljutottam, már szétmarcangoltam a lelkem önvádakkal, félelmekkel, felesleges bűntudatokkal és kacifántos kapcsolataimmal. Ártani nem ártottam magamnak – iszonyodom a vértől – szédülök annak látványától. Nem volt elég, hogy lelkileg elegen megnyirbáltak, önmagam is nyomorgattam belülről. Z – vel egész jól alakultak a dolgok, volt sok ébredésem és harapás a kígyó farkába, miközben életem egyre bonyolultabbá tettem. Legfőképp kapcsolataim vágtam falhoz, méghozzá ’ alapos tehetséggel ’. ( De talán jobb is – csak megnehezítettek mindent, sok volt nekem – legalábbis azokban a formátumokban, amelyekben voltak. ) Végül elhanyagoltam Z –t, mert nem tudtam kilépni a kapun. Nem ment. Három hónapig ki se mozdultam. Aztán a barátnőm minden előjel nélkül beteljesítette a végső döféseket. Azokat, amelyet már nem bírtam el mindaz után, amin azelőtt átmentem – átbuckáltam és elnyomva feledtem.
Pszichiáternél kötött ki, miután beszedett egy doboz nyugtatót s életének védelmében mentőért folyamodtam, miután felfedeztem. Engem okolt, azt mondta – miattam tette. Azóta visszavonta – de mire ez megtörtént, megviselt. Igen tudom, alap tudni: bárki is öli meg magát, nem foghatja önmagán kívül másra. Akkor is megviselt. Először is az, hogy életem második legfontosabb szereplőjét láttam, hogyan emészti fel magát – mindennél jobban igyekeztem segíteni – mégis megtörtént mindez. Másodszor a „miattam” mégsem volt játék – nem tudott nem érinteni e szó. Pszichiátriai osztályon fekvése után máig oda jár, s ezalatt, rengeteg olyan esemény hozta a fordulópontokat, amely lelki leépítésemhez hozzájárult, akár a puzzle darabkái, úgy kezdtem beleilleni tüneteimbe. Nyomott az élet, túl sok emlék égetett, cibáltak tűrhetetlenné vált gondolataim, taszított és vonzott megannyi ellentétes érzelem, amelyek kétségek közti hozzáállásokat okoztak, próbálkozások sodrában, elégedetlenségek és szenvedélyes szenvedések vibrálásaiban, a körülöttem lévők meg befalaztak ezekbe. Nem hibáztatás – egyszerűen rossz időben voltam nem megfelelő emberek között. S nem pusztán azért, mert barátnőmre figyeltek, s mellette nem tűnt fel senkinek: változom.

Együtt élünk: a barátnőm, akinek bátyja a társam s annak bátyja és az ő anyjuk, no meg én. N-t, a társam túl sok apróság hozza ki túl könnyedén agressziójának uralmából. Tehát hozzám sem volt kellő türelme. Sokáig hittem neki abban, hogy mindenért én vagyok a hibás – ma már nem tudom elképzelni, hogy képes voltam e logikátlan feltételezést egyetlen percig is elhinni. De könnyű dolga volt – hiszen olyan állapotban voltam, hogy nehézségek nélkül kezdhetett játékba a lelkemmel annak érdekében, hogy ő arasson gólt. Mert ő nagyon szeret gólt rúgni.. Nem lehet folytonosan 1 a hibás. Nem csak ezt hittem el a szájából. Hanem azt is, hogy őrült vagyok. És áldom a sorsot azért, hogy egy nap feleszméltem!

Addig fajultak a dolgok, míg nem mindenki meglepetésére egy napon bevonultam önként a pszichiátriára. Persze senki sem tudta N – en kívül /akit 4 nap múlva hívtam fel a ténnyel. Azelőtt Ő is azt hitte, amit mindvégig hittek a többiek: Budapestre mentem pár napra az egyik barátnőmhöz. ( Menekültem. )

Már egy ideje el akartam mondani N-nek, hogy valami nincs rendben velem. Persze jelet többet is adtam, mint amit szükségesnek lehet vélni – de nem fogta senki. Így hát igyekeztem szóvá váltani, de nem adott lehetőséget, nem hallgatott meg. Egy reggel semmit se tűrve erőlködni kezdtem, hogy hallgasson meg. De amint belekezdtem, nem akarta tovább hallgatni. Sírtam és rosszul lettem. Mégis elment dolgozni. ( Ő megteheti, hogy olykor nem megy. ) Egyedül hagyott magammal. Nagyon rosszul lettem. Sírtam – bőgtem, ordibáltam – mindig ezt csináltam, ha nem akartam dühöngve csapkodni és ártani magamnak azzal, hogy valamit szétverek. Éreztem minden hasonló alkalommal, hogy ezekre vágyom – hát bőgéssel és ordítással helyettesítettem, s amikor kevésnek bizonyult, valami puhát püföltem. Aznap azonban nem segített semmi. S felvetettem magamnak: vagy elmegyek segítségért és konkrét jelzést adok, hogy komoly bajban vagyok, vagy megölöm magam. Sosem akartam meghalni – ma is és most is élni akarok. Ennek ellenére szuicid hajlamaim vannak. Élni akarok. Hajlamaim ellenére ezért vagyok még s írom e sorokat. Igen, megesik, hogy elfelejtem valódi akaratom és veszélybe kerülök. Bevonultam hát a pszichiátriára teljes kétségbeeséssel és önbelátással. Ott már nem tomboltam ( mert reméltem ).

Első napom indokolatlanul – komolyan indokolatlanul – a zárt osztályon töltöttem. Másnap csodálkozott is az újdonsült pszichológusom, mért ott tároltak. Gy, a máig pszichológusom sokszor megfeledkezik rólam, még hazajövetelem sem jelezte a főorvosnak, életem szereplőivel nincs tisztában – sok a lelki beteg és kevés a pszichológus tényező védelme alatt áll, úgyhogy szavam sem lehet. Ezért szoktam kérdezni, hogy a hozzám hasonlók, s akik élni akarnak, de egyedül már nem bírnak átlépni mindenen, hova mehetnek? Tapasztalataim alapján azt mondhatom, a bent töltött 3 hét alatt a betegek többet segítettek rajtam tudtuk nélkül, mint bárki és bármi más. Noha a kommunikatív csoportra szerettem járni, mert szembeállított félelmeimmel, szorongásaimmal /az a típus vagyok, aki szeret velük szembenézni, mert úgy véli, így tudja azokat felismerni, felmérni és megoldásuk megpróbálását megkezdeni./ Ám Gy azt feltételezi, hogy azért akarok erre a csoportra járni, mert jól érzem magam benne és szórakoztat. Hiába tettem vallomást ennek ellenzésére – valóban akadnak helyzetek, mikor jó meglátásod nem hiszik el. Így ’ előírta ’ a pszichoszomatikus terápiát, amit nem látogatok azóta sem.

Visszatérve a korház pilléreire: Sok orvos kinevetett nem egy beteget. Értetlen – ha már ott dolgoznak és foglalkozásuk az ami, akkor mért nem tudják mit vállaltak.. s mért nincsenek tisztában. Például azzal, hogy amikor több orvos és ápoló kinevetett egy – egy beteget, okot adott a többinek arra, hogy azok kigúnyolják s kiközösítsék azokat. Volt erre is nem egy példa! Nagyon sok igazságtalansággal találkoztam. Főként azokkal a vádakkal, hogy azért vannak annyian pszichiátrián, mert nem kell fizetni a fűtést és egyebeket, mert könnyebb eltartva lenni, kényelmesebb, mint a felelősségvállalás és a munka, meg egyebek. Ez borzalmas..

Sok nővér nem úgy dolgozott ott, hogy értse: pszichiátria. Nem is egy elmesélte, hogy csak azért vállalta el, mert ott volt csak hely. Ezt sem tartom helyesnek – hiszen ez többek közt az egyik, amiért nem a megfelelő módon állt hozzá több nővér a betegekhez, akik ennek hevében néha erkölcsileg meg is lettek alázva nyilvánosan. És ez tragikus! Az egyik páciens egyszer ezt ordította: „ Hol ordítson az ember, ha már a pszichiátrián sem lehet, mert ott is bolondnak nézik érte ? „. Azt kell mondjam, hogy részben igaza van. Ugye érted a lényeget?

Gyógyszert csak én nem szedtem. Értelmem miatt – mert felfogtam, ’ beteg ’ vagyok és ekként álltam hozzá a dolgokhoz. Nagyjából felismertem tüneteim és reálisan gondolkodtam róluk. Így hát a betegek nem tartottak közéjük valónak és folytonosan kérdőre vonták, mit is keresek én ott. Ezt pozitívan kéne fogni, akár egy bókot, de nekem rosszul esett. Mivel ’ itt kinn a világban ’ sem vagyok sehova sem való. Hát akkor hova menjek?

Negatív és pozitív tapasztalatokat egyaránt szereztem – de utóbbit nem az orvosok által, hanem a kommunikatív csoport és a ’ embertársaim ’ során.

Egyébként én is szeretnék egy mezőt találni, ahol elordíthatom néha anélkül magam torka szakadtamból, hogy bárki is bolondnak titulálna vagy elítélne-. Sokaknak csak ennyi kéne. Annyi minden változtatnivaló van a kórházakban és kezelésekben. Végül is, a kezelők emberek – khm. Sok ötletem támadt, hogy mire volna szükség. Ki tudja, talán egyszer kiderül, hogy nem is butaság és forradalmasít a terepen.

Hozzáfűzésként megírom, nekem megfelelő csoport nem volt. Így mindenféle csoportra jártam tanácsszerűen. Tesztem kiértékelésére több mint hónapot kellett várnom – csak annyit tudtam, személyiségzavarom van. Mért nem cserélem le a pszichológust, ha már van ere is lehetőség? Még nem tudom erre a választ. Személyiségzavar.. Igyekeztem tanulmányozni e témát – de mélységesen határtalan. Nem tudtam beazonosítani magam. ( Mellékesen jegyzetet kezdve: felvettek az egyetemre szabad bölcsész szakra, ahova azért jelentkeztem, mert közelebb akartam kerülni a pszichológiához. A pszichológia szakra sem elég pénzem, sem elég pontom nincsen /még/. Magyarán: ironikus mód, pszichológusnak akartam/akarok tanulni és akként elhelyezkedni . Ettől ugyan nem tántorítok, de helyzetem épp mélyponton lévőségében nehéz, így még tanulmányaim sem kezdtem meg, s már bent vagyok a korosztályban, hogy fel kéne mutatnom valamit. De nem akarom feladni, mert fontos célok és elvek vezetnek.)

Értelmem tartott eddig életben. De mostanság értelmem keresem, hogy kicsinyke időkre mért hagy cserben. Ma sem tudom mért hagy cserben. Múltkor a kádban vagdostam a kezem. Késztetést éreztem rá – hol volt akkor értelmem, melyben mindeddig annyira bíztam? Önmagam előtt vagyok veszélyben. Az ember önmagát győzi le a legnehezebben – nincs keményebb küzdelem, mindig így véltem. Számomra e ’ tudatosítás ’ nem kemény, ellenkezőleg, tudjam, mekkora, amivel szemben állok, hogy szembenállásomban kellő erő és kitartás legyen. Aztán újra a kádban – ugyanaz. S ami oktalanság, hogy leápolom minden alkalommal és várom, hogy begyógyuljon. Mért? Hát azért, mert elégedetlen vagyok a vágásokkal, melyeket nem új pengével ejtettem, s ezért hepehupák lettek, nem egyforma köztük a táv és nem egyenletesen egyenesek. Mára már újra majdnem szépen elgyógyult s máris vágyom arra, hogy sikerüljön sorba szednem őket – egyforma távban és egyenletesen. Értelmemben tudom, ez rettenetesen helytelen – mégis meg- megteszem és attól tartok, megteszem újra és megint. Érted, hogyha azt írom, nem akarom megtenni?

Azt hiszem, megvan az értelmem, hiszen tudatomban van helytelensége – az akaratot kell valahogy megnövelnem erre az értelemre. Az jár a fejemben, hogy vágyom megtenni – s közben igyekszem azt tanulni, hogy gondoljak arra: Tedd le a pengét! S ha erre gondolok, legyen bennem annyi akarat, hogy ehhez igazodjam. Ezt gyakorlom mától – mert ma jutottam el eddig.

Gy azt mondta, már csak egy lélegzetvétel hiányzik ahhoz, hogy elinduljon az a csoport, amely nekem való s bár én rákérdeztem elnevezésére – sosem adta meg konkrétan. Örültem, mert úgy érzem, talán köztük találok valamit – vagy legalább akad valami helyem/hovatartozásom, vagy felfedezek kiutakat, de főként azt reméltem, hogy közelebb visz a megoldásokhoz és fejlődésemhez.

„Úgy tűnik, Borderline csoportterápián lesz hamarosan jelenlétem rendszeres.”

- Kezdtem irományom. Azért „ úgy tűnik „, mert ma smst kaptam pszichológusomtól, melyben azt írta, „ beszélnünk kell a borderline csoportról ”.

Ez az a csoport, amely indulásához egy leheletnyi hiányzott – amelyre tanácsoltnak találta járnom. Nem tudom, hogy azt akarja –e közölni, hogy nem indul, vagy azt, hogy elindul. Nem tudom, hogy elindulására vonatkozóan ’ várólistán ’ való részvétem azt jelenti –e, hogy borderline vagyok. Holnap beszélek vele és kiderül – lelkem izgatott és nyugtalan. Alaposan utánanéztem a fogalomnak. Egyenlőre, annyit tudok írni, hogy hasonlítok hozzájuk. És ezért félek. Tudom, nehéz belőle kikecmeregni és ha borderline – lány vagyok, még fogalmam sincs, mit kell tennem s miként. Összetetten mélységi, bonyolult és nehéz.

Azért a „Kezdet” címmel láttam el írásom, mert ha borderline vagyok, akkor ez a kezdet. Képes lehetek felismerni tüneteim – melyekről máris rengeteget olvastam – s mikor felismerem, kezdhetem leküzdeni őket. Talán végre tudom, mivel állok szemben. Hogy mi bajom. S ha tudom, elfogadom, s ezeket kezdetnek nevezem. Csatlakoztam és remélhetőleg rendszeresen írni fogok, hátha mások okulnak példámból, vagy csak egymásra találunk és okulunk egymásból. Nem rejtegetem, tudni kell róla, hogy tudhassák mások is: egyáltalán nincsenek egyedül. S ne felejtsem el ezt én sem. Mert amúgy értékes ember vagyok. Ahogy bizonyára Te is. Művészlélekként alkotgatok, létrehozok és ez máris egy érték, melyet meg kell tanulnom – igen, némely dolgokat, melyeknek természetesen lenniük kellene, úgy kell megtanulni egyeseknek, ha életed során nem volt hol ösztönösítened, hol megkapnod/elsajátítanod/tudatosítanod. Ha megtanultam, megtudom, milyen érzés és ráérzek, hogy követnem kell –e. Azt hiszem, hiszek magamban. Csak elcsúszom és heves váltakozásaim buktatókat helyeznek elém. „Azért esünk gödörbe, hogy megtanuljunk kimászni” – hallottam a Batmanből. Szeretem az ébredéseket, a megoldásokra való jutást, felismeréseket, lelkileg és szellemileg előbbre haladni/fejlődni. Bár megfogom a pengét, nem tudom, hogy képes vagyok –e eléggé megmagyarázni Neked, hogy mennyire nagy akaratom és vágyam van az életben maradásra. De megpróbálom megmutatni.

 

Szeretettel:

Dzsen

#1817 Ikszypszilon hozzászólása: 2010.08.22. 11:24

Nagyon szép, gratulálok :)

#1816 holy77 hozzászólása: 2010.08.17. 19:49

szia kedves Dzsen!

…hogy eddig még e történet,miképpen kerülte el a figyelmem..magam se értem…..

….morbid. amit mondok….lehet..lehet…..de iszonyat jó volt olvasni………annyi mindenden van benne..ami ..részem…s enyémnek érzek…….annyira összeszedett gondolatok…zavar és káosz nélkül….tények..és érzelmek..érzések..tömkelege……..egyéniség..egy felettéb értékes egyéniség történetének..életének apró szelete….

élmény volt..és köszönöm,hogy olvashattam.

sok sikert az életedben(-hez)

#1815 Dzsen hozzászólása: 2010.07.21. 17:03

Kedves Bíborka,

csak most vettem észre, hogy beillesztett véleményed egy történeted elejéből való – így viszont a válaszom mégsem igen. Történetedre a következőt írtam: Furcsa megfogalmazás az, hogy nem játszani az öngyilkossággal.  A játék élvezetet nyújt – az öngyilkossági szándék, ha sikerül ha nem, korántsem játék és az életben maradás fájdalmasabb élmény, hiszen szembe kell nézni az eredmény felelősségvállalásával.

Én úgy gondolom, a biblia nem jöhet szóba- a bibliai hit nem egészen hatásos. A biblia nevében számos gyilkosság és üldöztetés történt ártatlanok életét véve, számtalan kegyetlenség a hitvallás pompázó címszava alatt. Azonkívül, nem nagy visszatartó súly, hogy a pokolra kerül avagy nem – hiszen ha életét eldobja, mit is érdekli.

De úgy gondolom, az öngyilkosság gyávaság és nem bátorság. Azért teszi, aki megteszi, mert nem bír élni és inkább meghal, mintsem akképp létezzen, akiként él, vagy hogy bármi többletet is elviseljen. E logika mindig állta a helyét és ez évezredek óta nem változott. Habár jómagam is szuicid hajlam vagyok, akkor is léteznek tények. Eldobni az életem cseppet sem bátor dolog. Bátorság az, ha bírsz és mersz élni. Ha végigcsinálod mindazt, amit kell. Ha itt hagyod a dolgokat, az egyenlő a gyengeséggel – hiszen elmenekülsz a képek elől, melyeket jövődben következtetni bírsz, sorsod elől, amellyel szembe kellene nézned, vagy jóformán önmagad elől, de legfőképpen az elől, hogy vállalni bírd.

Az öngyilkossági hajlam mindenképp gyengeség és ezt bármely tézis megkezdésének bizonyítása alátámaszthatja.

Remélem, sikerrel viszed végig az életed és nem feladással zárod le.

 

Dzsen

ui.: igen, jó volna kiszakadni olykor az úgynevezett társadalomból – de észre kell venned, hogy már ki vagy szakadva, próbáld ezt előnyődre kovácsolni. Sok negatív gondolatot éltetsz – ez nagyban gátló a gyógyulás útján. Próbálj megszabadulni tőlük – igen, egyszerűen hangzik, de meg lehet próbálni. Ha észlelem, hogy negatív dolgokot mélázok magamra kólintok, hogy fejezzem be. Nem említettem, hogy könnyű. Viszont azt állítom, hogy nem lehetetlen. Mellékelem, hogy lényeges az akarat és a kitartás, amely az olyanok számára, mint mi, nagyon nehéz.

#1814 Dzsen hozzászólása: 2010.07.21. 16:03

Igen.

#1813 Biborka hozzászólása: 2010.07.14. 00:37

“Ahogy kint, úgy bent, s ahogy fent, úgy lent…”

Ezt már elfelejtették az emberek. Ezért nincs helyed sehol.

Bíborka

#1812 Dzsen hozzászólása: 2010.06.17. 23:40

Szia Tomi :)

Szerintem nincs abban semmi hátrány, ha valaki képes belátni – jó időzítve – hogy egyedül nem boldogul már belső harcaival.

Nem hiszem, hogy problémát okoz, mennyit is írtál – örülök – és biztosan mások is – hogy megtetted!

Társaság részemről: Magányos típus vagyok – nincs baráti köröm és elvagyok így. Ritkán, de igen ritkán hiányolom ennek ellenkezőjét / viszont ehhez hozzá kell fűznöm, hogy alkotó vagyok és általában a művészlelkületű emberek kissé hóbortosak/.

Azért el tudok lenni társaságban – általában szórakoztató vagyok – de akkor sem illek sehová. Ebben hasonlítunk. Csak nekem nincs hiányom az emberekre – úgymond elvagyok és beérem 1-2 személy társaságával – azért előfordul, hogy játszadozom más gondolatokkal. Tehát nem tudom viszont állítani, hogy “hozom amit kell” s hogy harsány a kedvem. Ám hangulatingadozásom szélsőséges – pillanat a pillanat hevében – és már másmilyen vagyok. Mulatni nem tudok túl jól – sajnos nehezen lazulok el, ha több ember között vagyok.

Én is egyedül igyekeztem megoldani – sokáig ment is – mindaddig, amíg ésszerűnek tűnt az egész és ez alcímben kontrollálni tudtam az egészet. Azt hiszem Tomi, fontos, hogy időben felismerted és főként bemered vallani magadnak, hogy csúszik az irányítás – úgy gondolom, ez mindenképpen szükséges egy első lépéshez. Ahhoz, hogy elkezdj keresni egy megfelelő szakembert – akivel haladni tudsz.

Jó, ha akad valaki, aki olykor lápmás a sötétben. Remélem, találsz egy jó pszichológust – s azt is, ha elsőre nem sikerül ez, akkor nem adod fel! Csak arra tudlak ösztökélni, hogy ne add fel! Úgy érzem, neked fontos a hogyan tovább s nem mindegy számodra, hogy miként. Ez amolyan célféle – és jónak gondolom. Tartást ad. Tart a dolgokhoz – és tart, amikor azon kapod magad – képletesen – hogy a földön kuporodsz és nem emeled fel a fejed. Lendületet ad felkelni. Csak lényeges, hogy ne felejtsd el. Néha túl könnyedén felejti el az ember. Nem tanácsot akarok adni, hiszen nem ismerek konkrétumokat – csak hozzászóltam írásodhoz :)

Ami a létet illeti – ez kapcsán éreztem már ( olykor rám is tör újra ) ugyanúgy, ahogy Te. De tudni kell – a valódi érzés nem az, ami vágy éppen az emberbe fészkeli magát, az illúzió, amit a ’ betegség ’ okoz – rusnyán intelligensek a lelki betegségek – elménkből burjánzik – valójában önmagunk tápláljuk – nehéz túljárni önmagunk eszén – de nem lehetetlen. Minden annak a függvénye, hogy mennyire vagy képes kicsit másként gondolkodni – ez mögött nem rejlik semmi olyan, hogy önmagad fel kéne adnod. A belátás nem jelenti büszkeségünk feladását :) Sőt – némely belátás után kihúzhatod magad – azt kívánom neked, hogy így éld át :)

Ami nélkül nem sikerül? Az a kitartás. Akarni és akarni kell. Nagyon akarni. Jó, ha nem hagyod elgyengülni a lelked – mert nagy és hosszadalmas küzdelem áll előtte – s e kijelentés tudatában nem elcsüggedni kell – hogy nem bírod végigcsinálni. Hanem elfogadni, hogy ezt az utat végig kell járni. Minden az elmédben dől el – ezt elejétől tudni kell. S hogy az elmédbe mit engedsz és mit nem, az rajtad áll. Ez az első, amit tapasztaltam.

Köszönöm, hogy írtál!

Dzsen

#1811 tomika hozzászólása: 2010.06.17. 18:15

Szia Dzsen,

Én ma tévedtem erre az oldalra, éppen próbálom nagyjából leszűrni hogy mégis mi bajom lehet. Így keveredtem ide. Tévedés ne essék nem is próbálok öngyógyító lenni, az már nem is menne nekem. Éppen pszichológushoz készülök, nehezen megy, minden problémát szeretek magam megoldani, a legvégső esetben fordulok másokhoz. Nem szeretek bevonni másokat a dolgaimba. Viszont most eljött az idő, beláttam hogy egyedül nem megy. Tulajdonképpen valahol legbelül tudom hogy évek óta valami nem stimmel velem. Próbáltam is kezelni, de most már nem megy. Annyit címszavakban. magamnak való típus vagyok, vagyis elvagyok magamban, nincs szükségem társaságra oly gyakran, viszont társaságban meg jól tudok mulatni és simán hozom azt a szintet amit kell, ilyenkor általában valamiféle harsány jókedvem van ami viszont egy pillanat alatt át tud fordulni hihetetlen letört érzésekbe. Vannak esetek amikor egyszerűen nincs kedvem semmihez és elvagyok otthon egyedül, de más alkalmakkor meg társaságba kell mennem, mert megőrülök.Ilyenkor az is elég ha vannak körülöttem emberek. gondolkodtam és rájöttem hogy valahogy sose passzolok sehova. Nincs kialakult társaságom, mert ha kell akkor mindenkivel jól érzem magam, és így legalább nem is kötődök másokhoz. Aztán vannak alkalmak amikor meg egyszerűen csak ülök otthon és sírok, egy pillanat alatt megtörténik. Állítólag hihetetlen mértékben érzékeny vagyok, és mindent magamra veszek. Ezt persze mások szeretik hiszen jó hallgatóság vagyok, mert tényleg odafigyelek a másikra. Ugyanakkor meg pl munkahelyemen én vagyok az óriási cinikus ember. MIndenkinek megmondom a frankót, kíméletlenül. Szóval eléggé szélsőséges vagyok. Valahogy mostanában nem is tudom kontrollálni a dolgot. Most épp abban a fázisban vagyok hogy jobb lenne ha nem is lennék, mert csak gondot okozok másoknak, ami persze nem igaz, mert ha így is lenne, az azt jelentené hogy legalább valakinek számítok igazán :) és akkor a kígyó a saját farkába harapott :)

száz szónak is egy a vége, várom a következő beszámolót. nem kellett volna ennyit írnom, ha sok bocsi :)

üdv,

tomi

 

#1810 Dzsen hozzászólása: 2010.06.16. 09:52

Hozzászólásod köszönöm :)

Talán nem is új fejlemény, hogy borderline vagyok a pszichológusom szerint – kérdésemre, hogy 100% -e, azt felelte, hogy nem tudja megmondani, más szakember milyen véleményen volna.

A nekem való csoport sajnos még nem indul – indulása magabiztos talpkaon áll, a kérdés a ‘mikor’ (de már egy ideje áll a víz). Addig is a pszichológus a pszichoszomatikus csoportba tett be – melyet bevallom, nemigen látogatok.

Noha ott születtem, nem Budapesti vagyok :)

Én nem hszem, hogy a pattanások nyökörgetése önkínzás volna- nagyon sokan, akik küszködnek velük, nem bírják megállni nyomkodásukat – ennek nem sok köze van a borderline tüneteihez. A sóvárgás a tetválások és piercingek után egy dolog – sok ember játszik a fantáziájával. Mondjuk nekem van tetoválásom – de ez egyáltalán nem tartozik a szélsőséges dolgok közé – ahogy írtad, “deviáns” esetekhez – teljes normális, ma már nagyon sokan viselnek piercinget is – ez nem deviáns ügy, vétek is volna közé sorolni. Max akkor válik azzá, ha át van lépve vele a határ – például az a macskaember, aki szinte macskává változtatta már a külsejét a tetoválásokkal és testékszereivel. Nah az már deviáns – de amiről Te írsz kedves Zetor, az nem az, hanem teljesen normális.

Ami a barátkozást illeti – én is könnyedén barátkozom – sőt. De egyáltalán nem ápolom kapcsolataim – előbb utóbb elmaradnak az életemből az emberek.

Így írtad: “Bár nem szokásom hallucinálni és emberekről kitalálni hazugságokat, de sok élethelyzetembe belemesélek éás beleképzelek olyan dolgokat, amiket mások másként látnak. – Én egyáltalán nem szoktam hazudni – sőt. Sokan bunkónak tartanak szókimondásaim miatt. Nem tudom, a borderline szakszó mellé párosul -e a hazugság címszó – majd beleolvasgatok e téren is. Vagy igazat mondok vagy semmit – nem kertelek. Sosem halucináltam – de vannak dolgok, amelyekről másként vélekedem, mint a tömeg.

Hétvégén folytatom az írást :)

Üdvözlettel:

Dzsen

#1809 zetor hozzászólása: 2010.06.13. 12:42

Huh, nem semmi téged végigolvasni:)    Én ishasonló cipőben evezek, már fél éve járok pszichológushoz és csak odáig jutottunk, hogy  többféle személyiségzavarom van, de pontosan nem mondta, milyen. Internetes olvasmányaim alapján sokáig meg voltam bizonyosodva arról, hogy borderline vagyok, csináltunk is ilyen tesztet az orvossal, de szerinte nem vagyok olyan súlyos eset, talán mert kapcsolatokat könnyen kötök-fenntartani már képtelen vagyok-és mert eddig még nem követtem el öncsonkítást-bár néha nekiesek a pattanásaimnak, ami szerintem nagyon hasonló, régen volt, hogy szemöldökcsipesszel szálanként téptem ki a lábszáramból a szőrt, meg nagy szeretettel nézek tetoválásokat, piercingeket, testi deformitásokat a neten-dokim meg is állapította a rohschach teszt után, hogy nagyon érdekelnek az extrém, kissé már deviáns dolgok.  És nem mindig a reALITÁS TALAJÁN ÉLEK. Bár nem szokásom hallucinálni és emberekről kitalálni hazugságokat, de sok élethelyzetembe belemesélek éás beleképzelek olyan dolgokat, amiket mások másként látnak……Mindenesetre majd figyelemmel követem leírt gyógyulási történettedt és a borderline -csoportról is szívesen olvasnék. Én nem lakom redszeresen Budapesten, két kisgyermekem van és anyagilag sem állunk valami jól, de tudom, hogy nekem is ilyesmi csoportterápia lenne jó. Szia, jobbulást, összeszedettséget és soha nem múléó optimizmust kívánok:Zetor

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!

 

Várószoba.hu
Email: varoszoba.hu@gmail.com

Médiapartner: Akadémiai Kiadó Zrt.

 

Krónikus betegek támogató, közösségi oldala.

precognox

Close
Close